.

     

   HÁZIREND – Termál Hotel Vesta wellness és élményfürdő

 

 

 

 1. A Termál Hotel Vesta wellness és élményfürdő(továbbiakban létesítmény) igénybevétele csak a HÁZIREND betartásával történhet. A belépőjegy megvásárlásával a HÁZIREND rendelkezéseit a Fürdő Vendégei önmagukra nézve kötelező érvényűnek ismerik el. Attól a Vendégtől, aki a szabályokat nem vállalja vagy megszegi, a létesítmény munkatársai a szolgáltatást megtagadhatják, a létesítmény területéről indokolt esetben eltávolíthatják
 2. A létesítmény nyitvatartási ideje a hotel Vendégei részére: 09.00 – 21.00. Külsős Vendégeink a Termál Hotel Vesta wellness és medencetereit és szaunáit 11.00-21.00 óráig használhatják. A nyitvatartási rendtől való esetleges eltérés megtalálható́ a recepción elhelyezett információs táblán.
 3. A Fürdő belépőjegy árjegyzéke a recepción valamint a Termál Hotel Vesta honlapján tekinthető meg. A belépőjegy vásárlásnál a Vendégek a létesítmény használatának jogosultságát igazoló színes karszalagot kapnak, melyet távozásig meg kell őrizniük, illetve a karszalagot karkötőként a csuklóra rögzítve, látható módon kell hordaniuk.Öltöző szekrényeket a recepción lehet igényelni a kulcs letéti díja 1000 Ft.
 4. Kedvezményes belépő, bérlet a kedvezményre jogosító igazolvány, kártya, diák illetve nyugdíjas igazolvány felmutatása mellett adható, melyet kérünk kérés nélkül felmutatni.
 5. A bérletek, a rajtuk feltüntetett időpontig érvényesek. Azok visszavásárlására és az érvényességük meghosszabbítására nincs lehetőség.
 6. Bérletes belépések és külsős napi jegyek váltása a létesítmény terheltségétől, telítettségétől függően lehetséges.
 7. A létesítmény  Vendégeink szabadidő eltöltését, és fürdési igényeit hivatott kiszolgálni.
 8. A létesítmény szolgáltatásait mindenki csak saját felelősségére veheti igénybe.
 9. A létesítmény  területére a hotel vendégein kívül csak érvényes karszalag tulajdonosa jogosult belépni.A karszalag vissza nem váltható, át nem ruházható, egyszeri belépésre jogosít.
 10. 3 éven aluli gyermekért belépődíjat nem kell megfizetni. 6 éven aluli gyermek a létesítmény medencéit csak szülői felügyelettel veheti igénybe.
 11. 14 éven aluli gyermekek csak folyamatos szülői, illetve felnőtt kísérő felügyelete mellett  tartózkodhatnak a létesítmény területén, és a szülő, illetve felnőtt kísérő felelősségére használhatják azt, különös tekintettel a medencékre és a vízi csúszdákra.
 12. A csúszdákat mindenki saját felelősségére veheti igénybe!
 13. A gyerek medencéket 12 éves korig használhatják a gyermekek a 15) pontban leírt felügyelet mellett.
 14. A gyerek medencében, és minden egyéb medencében, minden korosztály részére fürdőruha, a nem szobatiszta gyermekek számára vízhatlan „úszó- pelenka” használata kötelező! A szülők a kisgyermekek pelenkázását az erre kijelölt helyiségben végezhetik.
 15. Felnőttek a gyerek medencéket csak gyermekfelügyelet céljából vehetik igénybe, a gyermek 6 éves koráig.
 16. Úszni nem tudó személyek a mélyvizes medencét nem használhatják. Víz- mélység: 1.65 m – 1.70 m.
 17. A szaunák használata 14 éven felüli, egészséges vendégeink számára ajánlott. Használatuk a szaunában kihelyezett házirend betartásával vehető igénybe.
 18. A pihenő termál medencéket 37/1996.(X. 18) NM. Sz. rendeletnek megfelelően 14 éven felüli vendégeink használhatják, a javasolt fürdési idő betartásával! A termál medencékben ugrálni, labdázni, fröcskölni tilos!
 19. A medencék egyidejű terhelhetőségét munkatársaink figyelemmel kísérik, annak betartására vendégeinket figyelmeztethetik. Kérjük, munkatársaink kérésének, figyelmeztetésének megfelelően a medencékben tartózkodás idő- tartamát, létszámát betartani szíveskedjenek.
 20. Az értéktárgyakat a recepción (1.000.-Ft.) ellenében az értékmegőrzőben kell elhelyezni. A létesítmény csak az értékmegőrzőben elhelyezett tárgyakért vállal felelősséget, 150.000 Ft-os értékhatárig
 21. Az öltözőket mindenki saját felelősségére használhatja. Az ott és egyéb területeken elhelyezett, őrizetlenül hagyott tárgyakért, valamint a létesítmény területén hagyott tárgyak elvesztéséből származó károkért az üzemeltető Magdolna Lakópark Kft. nem vállal felelősséget. Felhívjuk kedves Vendégeink figyelmét, hogy személyes tárgyaikat ne hagyják őrizetlenül, vigyázzanak értékeikre!
 22. Bármilyen rongálás, lopás vagy annak kísérlete rendőrségi feljelentést von maga után.
 23. Talált tárgyat a recepción kérjük leadni! Az elhagyott, illetve talált tárgyakat a recepción veszik nyilvántartásba, igazolt tulajdonosa ott is veheti át.
 24. Lázas, fertőző, vagy bőrbetegségben szenvedő, sérült, nyílt sebfelületű, ittas, kábítószer vagy bódító hatású gyógyszer hatása alatt álló, tisztátalan öltözékű, ápolatlan személyek a létesítmény területére be nem léphetnek, illetve ott nem tartózkodhatnak. Az ilyen személyektől a létesítmény munkatársai a létesítmény használatot megtagadhatják.
 25. A létesítmény területén követelmény a közegészségügyi és higiéniai szabályok betartása. A medencék használata előtt zuhanyozó és lábmosó használata kötelező!
 26. A medencékben férfiaknak úszónadrág, nőknek bikini vagy úszódressz használata kötelező! Utcai vagy alsóruházatban a medencék használata tilos!
 27. 7 éves kortól tilos a különböző nemű öltözőkbe, zuhanyozókba ellenkező neműek belépése és tartózkodása!
 28. A létesítmény vezetése rendkívüli meteorológiai viszonyok között (villámlás, szélvihar) a kültéri medencék használatát ideiglenesen biztonsági okokból szüneteltetheti.Ezért a Vendégeknek kártérítéssel nem tartozik!
 29. Technikai, vagy egyéb más okból, a vízi csúszdák vagy medencék üzemeltetésből történő lezárása jelzőszalagos lekerítéssel, figyelmeztető felirat és figyelmeztető piktogram kihelyezésével történik. Tilos a Vendégek elől lezárt területekre belépni, a lezárt medencéket, eszközöket, használni! A lezárást és figyelmeztető jelzéseket figyelmen kívül hagyó vendégek felelőssége fennáll az esetlegesen bekövetkezett balesetért, az ebből eredő hírnév, illetve hitelrontásért.
 30. Ezen okokból eredő szolgáltatás csökkenésnél az üzemeltető fenntartja a jogot, hogy saját hatáskörében döntse el, hogy alkalmaz-e díjváltozást.
 31. A létesítmény berendezési, felszerelési, kölcsönzési tárgyaira kérjük, vigyázzanak! Aki szándékosan, vagy gondatlan magatartásával kárt okoz, attól a Magdolna Lakópark Kft. a kár megtérítését követelheti, illetve ellene kártérítési eljárást kezdeményezhet.
 32. Rendkívüli esemény és baleset esetén kérjük a recepciót azonnal értesíteni!
 33. A létesítmény területén labdázni csak az arra kijelölt területen lehet.
 34. A létesítmény területén nem szabad olyan játékokat játszani, vagy olyan magatartást tanúsítani, ami saját vagy mások testi épségét veszélyeztetik, a Fürdőzők vagy pihenni vágyó Vendégek nyugalmát zavarják. A létesítmény  dolgozóinak kötelessége a létesítmény rendjét biztosítani, ha szükséges hatósági segédlettel is.
 35. A létesítmény  területén a kiépített közlekedési utakat, lépcsőket kell igénybe venni. Közlekedéskor fokozott figyelemmel kell lenni a sérülések elkerülésére (pl.: elcsúszás, elbotlás, beütés, stb..).
 36. Tilos a vendégek elől elzárt területekre belépni, a lezárt eszközöket, medencéket használni!
 37. A parkosított, pihenő-napozó területeket Vendégeink szabadon használhatják.
 38. A személyzet, biztonsági őrök, valamint a létesítmény munkatársainak kérését illetve utasításait minden esetben be kell tartani!
 39. Nem szabad a medencébe törékeny tárgyat bevinni, a medencékben étkezni, tisztálkodó szert használni, a vizet bármilyen módon szennyezni, a medencéket homokos, olajos testtel igénybe venni. Medence használat előtt a zuhany és lábmosó használata kötelező.
 40. A medencékbe oldalról és nekifutásból beugrani tilos!
 41. Tilos a létesítmény területén kábítószert fogyasztani, szemetelni, tüzet rakni, járművet, állatot, balesetet, okozó tárgyat, görkorcsolyát, gördeszkát bevinni, riadalmat kelteni, közrendet, közerkölcsöt sértő módon viselkedni!
 42. A Fürdő területén a kijelölt dohányzóhelyen kívül TILOS A DOHÁNYZÁS! A vendégeink számára kijelölt dohányzóhely a létesítmény szabadtéri területén a kertben, fedett módon, egyértelmű jelzéssel, táblával megjelölve található.
 43. Szemetet, hulladékot az erre kijelölt hulladékgyűjtőbe kérjük dobni.
 44. A kertben kiépített locsolóvíz csapok ipari vizet tartalmaznak, azokból inni tilos!
 45. A belépőjegy megvásárlásával a Vendég hozzájárul, hogy a létesítményben készült fotókat, felvételeket, saját reklám és promóciós tevékenységéhez esetenként szabadon felhasználhassa.
 46. A belépőjegy megvásárlásával a Vendég tudomásul veszi, hogy a létesítmény területén biztonsági kamerarendszer működik, melyre a kifüggesztett táblával hívjuk fel a figyelmet.

Share This